CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬTMJ

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

 • Đào tạo về Kiến thức và Công nghệ Hàn
 • Giải đoán hình ảnh siêu âm TOFD/Phased Array
 • Kiểm tra siêu âm bằng TOFD & Phased Array
 • Kiểm tra lớp phủ
 • Đào tạo NDT
  • Đào tạo Phased Array/TOFD
  • Siêu âm xung dội
  • Kiểm tra bằng phương pháp từ tính
  • Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu
  • Giải đoán ảnh chụp phóng xạ
  • Chụp ảnh phóng xạ