CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬTMJ

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Nhân sự QC cung cấp bao gồm:

 • Chuyên Gia
 • Thanh tra giám sát hàn
 • Thanh tra giám sát đường ống
 • Giám sát chế tạo bồn áp lực
 • Giám sát xây dựng
 • Giám sát lắp đặt cơ khí
 • Giám sát lắp đặt hệ thống điện và thiết bị công trình
 • Giám sát sơn và lớp phủ
 • Kiểm tra NDT
 • Tư vấn viết và chứng nhận quy trình NDT
 • Quản lý hồ sơ

Kiểm tra & bảo trì:

 • Kiểm tra / giám sát thiết bị tĩnh
 • Giám sát ăn mòn
 • Siêu âm sử dụng phương pháp đo thời gian nhiễu xạ bay
 • Siêu âm sử dụng phương pháp đo thời gian nhiễu xạ bay
 • Siêu âm xung dội
 • Nội soi bằng thiết bị video
 • Kiểm tra bằng phương pháp từ tính
 • Giải đoán ảnh chụp phóng xạ
 • Kiểm tra bằng phương pháp thẩm thấu
 • Kiểm tra lớp phủ