CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬTMJ

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn

  • Thanh tra quản lý chất lượng hiện trường
  • Thanh tra giám sát chất lượng tại xưởng chế tạo
  • Giám sát thi công công trình
  • Giám sát sự chuẩn bị vận hành / giám sát vận hành thử
  • Giám sát an toàn công trường
  • Kiểm tra NDT